“Splunk Cloud Subscription with Standard Success Plan” програм хангамж
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

Зарласан огноо

11/19/2020

Бүртгэл хаах огноо

11/25/2020

Дугаар

RFQ/MCSH-IS 20-01

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг “Splunk Cloud Subscription with Standard Success Plan” програм хангамжийн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Програм хангамжийн нэр Тодорхойлолт Х/н Тоо
 1 “Splunk Cloud Subscription with Standard Success Plan”
  • 10GB/day
  • 1 жилийн хугацаатай
ширхэг 1
Нийлүүлэх хугацаа: 2020/12/31-ны дотор

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх
  • Программ хангамжийн үйл ажиллагаа худалдан борлуулах чиглэлээр сүүлийн 1 болон түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын туршлага бүхий этгээд байна.

3.

Оролцогч дараах материалыг доор заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө:
  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Үнийн санал - гарын үсэг тамгаар баталгаажуулсан байх үүнд уг системтэй холбоотой дэмжлэг, нэмэлт дагалдах урамшуулал, хөнгөлөлт санал болгох тусгах
  3. Үйлдвэрлэгчийн албан ёсны бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийг зөвшөөрсөн захиа хавсаргах (MAF letter)
Нэр, албан тушаал: Н. Цолмонгэрэл Худалдан авалт эрсдэлийн ахлах ажилтан
Утас: 8810-6700
Имэйл: Procurement@mcs.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2020 оны 11 сарын 25-ны 18:00 цагаас өмнө
Оролцогч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.  
Loading...
Хүсэлтийг хүлээн авлаа!
Таны нийлүүлэгчээр бүртгүүлсэн бүртгэл хүлээгдэж байна.
Таны хүсэлт бүртгэгдсэн байна!
Регистрийн дугаар буруу байна!
Бүртгэлгүй байна! Нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх бол Энд дарна уу

Албан тоот, Төлбөрийн баримт эсвэл үнийн саналын баримтийг нотлох зурган файлаа оруулна уу.