Эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх
Буцах
Төрөл

Тендер

Захиалагч

Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК

Зарласан огноо

10/23/2020

Бүртгэл хаах огноо

11/04/2020

Дугаар

Тендерийн дугаар: Bid-IMC-20-01

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Захиалагч шалгарсан нийлүүлэгчтэй нэг жилийн хугацаанд худалдах, худалдан авах мастер гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

2.

Тендерт оролцогч нь дор дурдсан шаардлагууд бүрэн хангасан байна. Үүнд:
 • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй
 • НӨАТ төлөгч байх
 • Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байх
 • Ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

3.

Тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл, баримт бичиг авах бол доорх хаягаар хандана.
Нэр, албан тушаал: Худалдан авалтын алба
Утас: цахим шуудан болон албан бичгээр хандана уу
Имэйл: Imc_procurement@intermed.mn
Хаяг:  Их Хуралдай оффис, 806 тоот /Интермед эмнэлгийн захиргаа/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө 26
       

4.

Зөвхөн шаардлага хангасан оролцогч тендерийн баримт бичиг худалдаж авах эрхтэй ба дараах материалыг 2020 оны 11 сарын 04-ний дотор бүрдүүлэн авч болно.
 • Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн албан тоот
 • Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Доор заасан дансанд эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэй 100,000 [зуун мянган] төгрөгийн хураамж төлсөн баримт
Банк: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны нэр: Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК
Дансны дугаар: 470 002 051

5.

Тендер өгөх
  • Хаяг: Энэхүү урилгын 3-т заасан хаяг
  • Огноо: 2020 оны 11 сарын 06-ны 15:00 цагаас өмнө
Нээлтэд зөвхөн Тендерийн хорооны гишүүд байлцаж, 2020.11.09-ний өдөр хаалттай нээнэ.

6.

Тендерт оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна.
Loading...
Хүсэлтийг хүлээн авлаа!
Таны нийлүүлэгчээр бүртгүүлсэн бүртгэл хүлээгдэж байна.
Таны хүсэлт бүртгэгдсэн байна!
Регистрийн дугаар буруу байна!
Бүртгэлгүй байна! Нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх бол Энд дарна уу

Албан тоот, Төлбөрийн баримт эсвэл үнийн саналын баримтийг нотлох зурган файлаа оруулна уу.