40 тонн даацтай кран түрээслэх үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

01/20/2022

Бүртгэл хаах огноо

01/27/2022

Дугаар

PR2021/12/29952

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд, гадарга дээр ашиглах 40 тонн даацтай кран түрээслүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Бараа, үйлчилгээний нэр Тодорхойлолт Х/н Тоо,хэмжээ
 1 40 тонн даацтай кран түрээслэх 40 тонн даац бүхий өргөлтийн кран  сар 3-5

Хэрэв нийлүүлэгч та энэхүү худалдан авалтад санал өгөх хүсэлтэй бол 3-т заасан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахимаар авах боломжтой.

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:

  • 40 тонн даацтай байна
  • Түрээслүүлэхэд бэлэн байна
  • 3-5 сарын хугацаанд түрээслүүлэх боломжтой байна.
  • Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Оюу толгой гүний уурхайн төсөлд ажиллана.
  • Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх ба ОТ-н тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх шаардлагатай
  • Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай
  • 2021-2022 онд техникийн үзлэгт хамрагдсан байх шаардлагатай

3.

Үнийн санал өгөх

Имэйл: procurement@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2022 оны 1 сарын 27-ны 14:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.