Хэнтий аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна шугам сүлжээ, халаалтын зуухны барилга угсралтын ажил
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

Тотал дистрибюшин ХХК

Зарласан огноо

05/13/2022

Бүртгэл хаах огноо

05/27/2022

Дугаар

TD2207

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Хэнтий аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна шугам сүлжээ, халаалтын зуухны барилга угсралтын ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 • Хийгдэх ажлын цар хүрээ:
 • Гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, худгийн ажил
 • Гадна усан хангамжийн шугам сүлжээ, худгийн ажил
 • Гадна бохир усны шугам сүлжээ, цооногийн ажил
 • Халаалтын зуухны барилга, нүүрс буулгах 5х5м хэмжээтэй бетон талбайн угсралтын ажил /Уурын зуухны угсралт, нийлүүлэлтийн ажил орохгүйгээр тооцно/

2.

Нийлүүлэгч доор дурдсан шаардлагыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
 • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
 • Заасан чиглэлээр сүүлийн 2 болон түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын туршлага бүхий этгээд байна.

3.

Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл тодруулах болон ажлын зураг төслийг доорх утсаар холбогдон авна уу.

Нэр, албан тушаал:
 • Т. Номин-Эрдэнэ,
 • Төслийн мэргэжилтэн
Утас: 8600-6744

4.

Дараах  материалуудыг и-мэйлээр үнийн саналын хамт ирүүлнэ.

 • Тухайн ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй үнийн саналыг албан бичгийн хамт ирүүлэх
 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Ажлын туршлагын танилцуулга
 • 2020, 2021 оны санхүүгийн тайлан
 • Татварын өр төлбөрийн тодорхойлолт
   

5.

Үнийн санал өгөх:
Нэр, албан тушаал:
 • Г. Буманзул
 • Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8804-6584
И-мэйл: Bumanzul.g@totaldistribution.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2022.05.27-ны 12:00 цагаас өмнө

6.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбоотой гарах зардлыг бүрэн хариуцна.