Хэнтий аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна цахилгаан хангамж, гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

Тотал дистрибюшин ХХК

Зарласан огноо

05/13/2022

Бүртгэл хаах огноо

05/24/2022

Дугаар

TD2208

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Хэнтий аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна цахилгаан хангамж, гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Хийгдэх ажлын цар хүрээ:
 • Гадна цахилгаан, гадна гэрэлтүүлэг

2.

Нийлүүлэгч доор дурдсан шаардлагыг бүрэн хангасан байна. үүнд:
 • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
 • Заасан чиглэлээр сүүлийн 2 болон түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын туршлага бүхий этгээд байна.

3.

Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл тодруулах болон ажлын зураг төслийг доорх утсаар холбогдон авна уу.

Нэр, албан тушаал:
 • Т. Номин-Эрдэнэ,
 • Төслийн мэргэжилтэн
Утас: 8600-6744

4.

Дараах  материалуудыг и-мэйлээр үнийн саналын хамт ирүүлнэ.

 • Тухайн ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй үнийн саналыг албан бичгийн хамт ирүүлэх
 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Ажлын туршлагын танилцуулга
 • 2020, 2021 оны санхүүгийн тайлан
 • Татварын өр төлбөрийн тодорхойлолт

5.

Үнийн санал өгөх:
Нэр, албан тушаал:
 • Г. Буманзул
 • Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8804-6584
И-мэйл: Bumanzul.g@totaldistribution.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2022.05.24-ны 12:00 цагаас өмнө

6.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбоотой гарах зардлыг бүрэн хариуцна.