Ухаа Худагийн, Хотхон дэд станцын нөөц трансформатор нийлүүлэх үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

10/07/2021

Бүртгэл хаах огноо

10/14/2021

Дугаар

RFP2104-УХЦС

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуй нэгж байгууллагыг Ухаа Худагийн, Хотхон дэд станцын нөөц трансформатор нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэх барааны мэдээлэл
1 4 MVA, 35 kV-10.5 kV Power transformer, oil immersed

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:

  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй байх.
  • Үйл ажиллагааны чиглэлээр хууль, шүүхийн байгууллагаар шийдэгдээгүй хэрэг маргаангүй байх.
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчөөгүй байх.
  • Хэрэв хууль, журамд тусгайлан заагдсан бол тухайн нийлүүлэх бараа материалыг импортлох, борлуулах, эсвэл үйлдвэрлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж байх.
  • Нийлүүлэгч ажлын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага байх.
  • Гүйцэтгэгч компани нь захиалагч талаас тавьсан чанарын шаардлага хангасан материалыг нийлүүлнэ.

3.

Үнийн санал өгөх

Нэр, албан тушаал:
  • Б.Ариунзаяа
  • Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8901-2324
Имэйл: procurement@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 10 сарын 14 өдрийн 17:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна.