Удирдлагын барилга, нарны цахилгаан станцын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

03/02/2021

Бүртгэл хаах огноо

03/05/2021

Дугаар

USP-RFQ-001

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Улиастайн нарны цахилгаан станцын төсөлд "Удирдлагын барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах" ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Ажлын  тодорхойлолт Тоо
1 Удирдлагын барилга, нарны цахилгаан станцын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил 1 багц
Ажлын даалгаврыг Б. Билгүүн Худалдан авалтын ажилтантай Bilguun.b@mcsi.mn; Утас: 8810-4392-р холбогдон авна.

2.

Гүйцэтгэгч дор дурдсан тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байна. Үүнд:
Эрчим хүчний  ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл
03.9.2 0.1-100 МВт болон түүнээс дээш Эрчим хүчний эх үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
03.9.4 0.4-110кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл
ЗТ-3.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)
ЗТ-3.6 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга барилга байгууламжийн ажлын зураг
ЗТ-3.8 Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-4.6 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга барилга байгууламжийн ажлын зураг
ЗТ-4.8 Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-7.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-7.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-7.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
ЗТ-7.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл
ЗТ-11.3 Барилга байгууламжийн засварын ажлын төсөв

3.

Оролцогч дараах материалыг доор заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө:
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Үнийн санал - гарын үсэг тамгаар баталгаажуулсан байх мөн нэмэлт дагалдах урамшуулал, хөнгөлөлт санал болгох тусгах
  • Холбогдох тусгай зөвшөөрлүүд
Нэр, албан тушаал: Б. Билгүүн Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8810-4392
Имэйл: Bilguun.b@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 03 сарын 05-ний 18:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.