Тээвэр болон түгээлтийн зориулалттай тээврийн хэрэгслийн дугуйны үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

Тотал дистрибюшин ХХК

Зарласан огноо

02/19/2021

Бүртгэл хаах огноо

03/01/2021

Дугаар

TD-RFQ 21-01

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Тээвэр болон түгээлтийн зориулалттай тээврийн хэрэгслийн дугуй худалдан авах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Бараа, үйлчилгээний нэр Тодорхойлолт, хэмжээ Х/н Тоо*
 1 Зуны дугуй  315.80.R22.5  ш 120
 2 Өвлийн дугуй  315.80.R22.5  ш  96
 3 Зуны дугуй  7.5R16  ш  40
 4 Өвлийн дугуй  7.5R16  ш  40
*Нэгж үнэд тээвэр, гааль, хураамж, НӨАТ зэрэг бүх зардал багтсан байна. Шалгарсан байгууллагатай 1 жилийн хугацаанд гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.  

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх
  • Холбогдох чиглэлээр 2-оос доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх
  • Санал болгож буй брэнд-н албан ёсны эрх бүхий дистрибьютор байх

3.

Үнийн санал өгөх: Оролцогч дараах материалыг доор заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө:
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Үнийн санал - гарын үсэг тамгаар баталгаажуулсан байх мөн нэмэлт дагалдах урамшуулал, хөнгөлөлт санал болгох тусгах
  • Холбогдох чанарын болон дистрибьютор-н сертификатыг хавсаргах
Нэр, албан тушаал: Б.Сэргэлэн, Тээврийн албаны дарга
Утас: 8888-5090
Имэйл: procurement@mcs.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 03 сарын 01-ны 18:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.