Таблет, таблетны гэр худалан авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

07/21/2021

Бүртгэл хаах огноо

07/27/2021

Дугаар

OH-01625

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Таблет болон туслах хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2.

Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:

  • Брэнд хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц
  • Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
  • ОТ-н тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэх
  • Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай
Барааны нэр Үзүүлэлт, шаардлага Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ
1  Microsoft Surface 7 Tablet Platinum, Intel Core i5, 8GB, 128GB EA 20
2 SafePort® Rugged MAX Surface 7 tablet Surface 7 tablet EA 20

Хэрэв нийлүүлэгч та энэхүү худалдан авалтад санал өгөх хүсэлтэй бол 3-т заасан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахимаар авах боломжтой.

3.

Үнийн санал өгөх

Имэйл: procurement@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 07 сарын 27-ний 10:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.