Соронзон дриллний хошуу нийлүүлэх үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

01/21/2022

Бүртгэл хаах огноо

01/27/2022

Дугаар

BF-03200

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Соронзон дриллний хошуу нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

№   Барааны нэр, үзүүлэлт Техникийн шаардлага, брэнд Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ
1 Magnetic drill bit M14x50 Milwaukee эсвэл дүйцэхүйц брэнд EA 20
2 Magnetic drill bit M16x50 EA 20
3 Magnetic drill bit M18x50 EA 20
4 Magnetic drill bit M22x50 EA 20
5 Magnetic drill bit M24x50 EA 20
6 Magnetic drill bit M26x50 EA 20
7 Magnetic drill bit M28x50 EA 10
8 Magnetic drill bit M30x50 EA 10
9 Magnetic drill bit pin EA 50

Хэрэв нийлүүлэгч та энэхүү худалдан авалтад санал өгөх хүсэлтэй бол 3-т заасан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахимаар авах боломжтой.

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:

  • Техникийн шаардлага хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц
  • Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
  • ОТ-н тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэх
  • Техникийн үзүүлэлт болон чанарын сертификат, бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх

3.

Үнийн санал өгөх
Имэйл: procurement@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2022 оны 01 сарын 27-ны 14:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.