Оффисын засвар, тохижилтын ажил
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

Тотал дистрибюшин ХХК

Зарласан огноо

11/21/2022

Бүртгэл хаах огноо

11/25/2022

Дугаар

TD-2022-14

1.

Ерөнхий мэдээлэл


Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Анун 2 төвийн 3-р давхрын оффисын засвар, тохижилтын ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Хийгдэх ажлын цар хүрээ:

 • Одоо байгаа ханын буулгалт
 • Шинээр хана хийх
 • Шал, тааз засал хийх
 • Тавилга үйлдвэрлэх суурилуулах

2.

Оролцогчид тавигдах шаардлага


Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:

 • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх
 • Холбогдох чиглэлээр сүүлийн 2 болон түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын туршлага бүхий этгээд байна.
 • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
 • Ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай байх

3.

Үнийн саналд бүртгүүлэх


Зөвхөн шаардлага хангасан оролцогч дараах материалыг бүрдүүлэн 2022 оны 11 сарын 25-ны дотор урилгын 4-т заасан хаягаар илгээж бүртгүүлнэ. Захиалагч мэдээлэлтэй танилцсаны дараа үнийн саналтай холбоотой баримт бичгийг оролцогчид өгнө.

 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үнийн саналд оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн имэйл илгээх

4.

Тодруулга


Үнийн санал шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл авах бол доорх хаягаар 2022 оны 11 сарын 25-ний дотор явуулна.

Нэр, албан тушаал: Г. Буманзул, Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8804-6584
И-мэйл: bumanzul.g@totaldistribution.mn

5.

Үнийн санал өгөх

Оролцогч саналаа ирүүлэхдээ хавсралт материалуудтай танилцан,  шаардлага хангасан баримт бичгийг бүрдүүлэн доор заасан хугацаа, хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч хугацаанаас хоцорсон, материал дутуу ирүүлсэн оролцогчийн саналаас татгалзаж буцаана.

Бүрдүүлэх материал:
 • Тухайн ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй үнийн саналыг албан бичгийн хамт ирүүлэх /Маягтын дагуу/
 • Ажлын туршлагын танилцуулга
 • 2020, 2021 оны санхүүгийн тайлан /Маягтын дагуу болон pdf файлаар/
 • Татварын тодорхойлолт
Үнийн санал өгөх огноо, цаг: 2022 оны 11 сарын 30-ны 12:00 цагаас өмнө
Үнийн санал хүлээн авах хэлбэр: Цахим
Үнийн санал хүлээн авах хаяг: bumanzul.g@totaldistribution.mn
 

6.

Бусад

Үнийн санал ирүүлэх оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарсан бүхий л зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна. Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудал болон зөрчил үүссэн тохиолдолд М-Си-Эс Группийн Спийк-Аут хөтөлбөрөөр дамжуулан холбогдож шийдвэрлэнэ. Боломжит нийлүүлэгчийг мэдээллээр хангах зорилгоор бидний зүгээс хүргүүлж байгаа баримт бичиг, мэдээллүүд нь нууцын зэрэглэлтэй байх ба үнийн санал өгөхөөс бусад зорилгоор хуулбарлан ашиглахыг хориглоно.