Оффисийн интерьер дизайн зураг гаргах, заслын ажил гүйцэтгэх
Буцах
Төрөл

Тендер

Захиалагч

Ди И Си Инвестмент ХХК

Зарласан огноо

03/31/2021

Бүртгэл хаах огноо

04/12/2021

Дугаар

DEC2103

1.

Захиалагч 1,000мкв оффисийн интерьер дизайн зураг гаргах, заслын ажил гүйцэтгэх компанийг шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

2.

Оролцогчид тавих шаардлага Тендерт оролцогч нь дор дурдсан шаардлагууд бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй байх
  • Тендерт заасан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх
  • 3-с доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;

3.

Тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл авах бол доорх хаягаар хандана.
  • Нэр: Цолмонгэрэл
  • Утас: 88106700
  • Имэйл: tender2103@mcs.mn

4.

Тендерт бүртгүүлэх

Оролцох сонирхол бүхий этгээд 2021 оны 04 сарын 07-ны 12 цагаас өмнө tender2103@mcs.mn хаягаар доорх материалыг илгээж бүртгүүлнэ. Зөвхөн бүртгүүлсэн оролцогчидтой товлосон өдөр цахим уулзалт хийж тендерийн баримт бичиг, Захиалагчийн зүгээс тавих шаардлага, танилцуулгыг өгнө.

  • Тусгай зөвшөөрөл (хүчинтэй)
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

5.

Тендерт оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна.