Орхон аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна дулаан хангамж, дулаан механик, цэвэр усан хангамж, гадна бохирын угсралтын ажил
Буцах
Төрөл

Тендер

Захиалагч

Тотал дистрибюшин ХХК

Зарласан огноо

08/05/2022

Бүртгэл хаах огноо

08/15/2022

Дугаар

TD2212

1.

Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Орхон аймагт баригдах агуулахын барилгын гадна дулаан хангамж, дулаан механик, цэвэр усан хангамж, гадна бохирын  угсралтын ажил гүйцэтгэх нээлттэй тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

2.

Оролцогчид тавих шаардлага 
  • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл / Дуусах хугацаа 6 сараас дээш байх/
  • Сүүлийн 2 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байх
  • Төвийн усан хангамж, дулааны шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэсэн туршлагатай

3.

Тендерт бүртгүүлэхэд ирүүлэх материал:
Зөвхөн шаардлага хангасан оролцогч дараах материалыг 2022 оны 08 сарын 15-ны 18:00 цаг хүртэл бүрдүүлэн цахимаар ирүүлнэ.
  • Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн албан бичиг имэйлээр илгээх
  • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээ
  • Ажлын туршлага: Ажлын захиалгуудыг төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн захиалагч байгууллагын жагсаалт
  • Ажиллах хүчний мэдээлэл
  • 2020, 2021 оны санхүүгийн тайлан

4.

Тодруулга
Тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл, баримт бичиг авах бол доорх хаягаар хандана.
Нэр, албан тушаал Г. Буманзул, худалдан авалтын ажилтан
Утас 8804-6584
Имэйл Bumanzul.g@totaldistribution.mn
 

5.

Тендер өгөх
Оролцогч үнийн саналаа ирүүлэхдээ хавсралт материалуудтай танилцан, шаардлага хангасан баримт бичгийг бүрдүүлэн доор заасан хугацаанд ирүүлнэ. Захиалагч хугацаанаас хоцорсон, материал дутуу ирүүлсэн оролцогчийн саналаас татгалзаж буцаана.
Тендер өгөх огноо, цаг 2022/08/15-ны 18:00 цагаас өмнө
Тендер хүлээн авах хэлбэр Цахим
Тендер хүлээн авах хаяг Bumanzul.g@totaldistribution.mn

6.

Бусад
Тендерт оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарсан бүхий л зардлыг өөрөө бүрэн хариуцана. Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудал болон зөрчил үүссэн тохиолдолд М-Си-Эс группийн Спийк-Аут хөтөлбөрөөр дамжуулан холбогдож шийдвэрлэнэ. Боломжит нийлүүлэгчдийг мэдээллээр хангах зорилгоор бидний зүгээс хүргүүлж байгаа баримт бичиг, мэдээллүүд нь нууцын зэрэглэлтэй байх ба үнийн санал өгөхөөс бусад зорилгоор хуулбарлан ашиглахыг хориглоно.