Кабель холболтын муфт үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

05/07/2021

Бүртгэл хаах огноо

05/13/2021

Дугаар

PR2021/04/26136

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Кабель холболтын муфт худалдан авах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.  
Барааны мэдээлэл Тоо Нэгж Код
Outdoor terminations for screened, 3-core polymeric insulated cables|185 mm² 3C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 8 EA Raychem, POLT-12D/3XOH4-ML-4-13
Insulated T-adapter and straight adapter system for gas-insulated switchgears with bushings|185 mm² 3C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 8 EA Raychem, RICS-5143
Solderless earth connection for copper tape shielded cables with or without armour| 185 mm² 3C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 8 EA Raychem, EAKT-1657 + EAKT-1643
Heat shrink wraparound sleeves CRSM| 185 mm² 3C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 8 EA Raychem, CRSM 84/20-1200
Outdoor terminations for screened, 1-core polymeric insulated cables|95 mm² 1C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 18 EA Raychem, POLT-12D/1XO-ML-4-13
Insulated T-adapter and straight adapter system for gas-insulated switchgears with bushings|95 mm² 1C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 6 EA Raychem, RICS-5123
Solderless earth connection for copper tape shielded cables with or without armour|95 mm² 1C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 18 EA Raychem, EAKT-1657 + EAKT-1643
Heat shrink wraparound sleeves CRSM|95 mm² 1C 8.7/15kV CU/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH Cable 6 EA Raychem, CRSM 84/20-1200

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • Брэнд хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц байх
  • Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
  • Оюу Толгойн тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх
  • Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай

3.

Үнийн санал өгөх
Нэр, албан тушаал:
  • П. Урангоо
  • Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 8030-6335
Имэйл: urangoo.p@mcsi.mn / bf.procurement@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 05 сарын 13-ны 12:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.