Кабель гландийн үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

Зарласан огноо

03/03/2021

Бүртгэл хаах огноо

03/09/2021

Дугаар

PR2021/02/25086

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Кабель гланд худалдан авах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Барааны нэр Тоо хэмжээ Нэгж
1 Cable gland-CCG CW0512-0 538 EA
2 Cable gland-CCG CW051200 21 EA
3 Cable gland-CCG CW051201 136 EA
4 Cable gland-CCG CW051202 28 EA
5 Cable gland-CCG CW051203 20 EA
6 Cable gland-CCG CW051205 59 EA
7 Cable gland-CCG CW051207 3 EA
8 Cable gland-CCG CW051222 19 EA
9 Cable gland-CCG CW051233 20 EA
10 Cable gland-CCG CW051244 29 EA
11 Cable gland-CCG CW051255 54 EA
12 Cable gland-CCG CW051266 35 EA
13 Cable gland-CCG CW051299 10 EA
14 Cable gland-CCG A2053500 102 EA
15 Cable gland-CCG A2053502 8 EA
16 Cable gland-CCG A2053504 8 EA
17 Cable gland-CCG A2053522 123 EA
18 Cable gland-CCG A2053533 14 EA
19 Cable gland PVC shroud 1525-0 416 EA
20 Cable gland PVC shroud 152501 172 EA
21 Cable gland PVC shroud 152502 310 EA
22 Cable gland PVC shroud 152503 52 EA
23 Cable gland PVC shroud 152504 30 EA
24 Cable gland PVC shroud 152505 120 EA
25 Cable gland PVC shroud 152506 35 EA
26 Cable gland PVC shroud 152507 4 EA
27 Cable gland PVC shroud 152509 10 EA
28 Cable ring lug-SC-630-20 30 EA
29 Cable ring lug-SC-400-16 60 EA
30 Cable ring lug-SC-150-12 240 EA
31 Cable ring lug-SC-120-12 35 EA
32 Cable ring lug-SC-95-10 140 EA
33 Cable ring lug-SC-50-10 30 EA
34 Cable ring lug-SC-25-8 8 EA
35 Cable ring lug-SC-16-8 110 EA
36 Cable ring lug-SC-10-8 60 EA
37 Cable ring lug-SC-6-6 45 EA
38 Cable ring lug-SC-4-6 300 EA
39 Cable ring lug-SC-2.5-4 150 EA
40 Cable ring lug-SC-1.5-4 160 EA
41 Cable pin lug-C45-50 30 EA
42 Cable pin lug-C45-16 110 EA
43 Cable pin lug-C45-10 60 EA
44 Cable pin lug-C45-6 45 EA
45 Cable pin lug-C45-4 300 EA
46 Cable pin lug-C45-2.5 150 EA
47 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Green-2.5 500 EA
48 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Yellow-2.5 500 EA
49 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Orange-2.5 500 EA
50 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Red-2.5 500 EA
51 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Blue-2.5 500 EA
52 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  White-2.5 500 EA
53 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Black-2.5 500 EA
54 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Grey-2.5 500 EA
55 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Green-1.5 1500 EA
56 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Yellow-1.5 1500 EA
57 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Orange-1.5 1500 EA
58 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Red-1.5 1500 EA
59 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Blue-1.5 1500 EA
60 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  White-1.5 1500 EA
61 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Black-1.5 1500 EA
62 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Grey-1.5 1500 EA
63 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Green-1 1000 EA
64 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Yellow-1 1000 EA
65 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Orange-1 1000 EA
66 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Red-1 1000 EA
67 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Blue-1 1000 EA
68 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  White-1 1000 EA
69 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Black-1 1000 EA
70 Single Entry Bootlace Ferrules -pin type  Grey-1 1000 EA
71 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Green-2.5 500 EA
72 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Yellow-2.5 500 EA
73 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Orange-2.5 500 EA
74 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Red-2.5 500 EA
75 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Blue-2.5 500 EA
76 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  White-2.5 500 EA
77 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Black-2.5 500 EA
78 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Grey-2.5 500 EA
79 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Green-1.5 500 EA
80 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Yellow-1.5 500 EA
81 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Orange-1.5 500 EA
82 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Red-1.5 500 EA
83 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Blue-1.5 500 EA
84 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  White-1.5 500 EA
85 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Black-1.5 500 EA
86 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Grey-1.5 500 EA
87 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Green-1 200 EA
88 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Yellow-1 200 EA
89 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Orange-1 200 EA
90 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Red-1 200 EA
91 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Blue-1 200 EA
92 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  White-1 200 EA
93 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Black-1 200 EA
94 Single Entry Bootlace Ferrules -ring type  Grey-1 200 EA
95 Heat shrinkable tube D6/3-Yeollow 2 ROL
96 Heat shrinkable tube D6/3-Green 2 ROL
97 Heat shrinkable tube D6/2-Red 2 ROL
98 Heat shrinkable tube D6/2-Blue 2 ROL
99 Heat shrinkable tube D8/4-Yeollow 2 ROL
100 Heat shrinkable tube D8/4-Green 2 ROL
101 Heat shrinkable tube D8/4-Red 2 ROL
102 Heat shrinkable tube D8/4-Blue 2 ROL
103 Heat shrinkable tube D10/5-Yeollow 2 ROL
104 Heat shrinkable tube D10/5-Green 2 ROL
105 Heat shrinkable tube D10/5-Red 2 ROL
106 Heat shrinkable tube D10/5-Blue 2 ROL
107 Heat shrinkable tube D10/5-Black 2 ROL
108 Heat shrinkable tube D15/7.5-Yeollow 2 ROL
109 Heat shrinkable tube D15/7.5-Green 2 ROL
110 Heat shrinkable tube D15/7.5-Red 2 ROL
111 Heat shrinkable tube D15/7.5-Blue 2 ROL
112 Heat shrinkable tube D15/7.5-Black 2 ROL
113 Heat shrinkable tube D15/7.5Yellowgreen 2 ROL
114 Heat shrinkable tube D20/10Yellowgreen 5 ROL
115 Heat shrinkable tube D25/12.5-Yeollow 5 ROL
116 Heat shrinkable tube D25/12.5-Green 5 ROL
117 Heat shrinkable tube D25/12.5-Red 5 ROL
118 Heat shrinkable tube D25/12.5-Blue 5 ROL
119 Heat shrinkable tube D25/12.5Yellowgreen 5 ROL
120 Heat shrinkable tube D40/20-Yeollow 2 ROL
121 Heat shrinkable tube D40/20-Green 2 ROL
122 Heat shrinkable tube D40/20-Red 2 ROL
123 Heat shrinkable tube D40/20-Blue 2 ROL
124 Heat shrinkable tube D50/25-Yeollow 2 ROL
125 Heat shrinkable tube D50/25-Green 2 ROL
126 Heat shrinkable tube D50/25-Red 2 ROL
127 Heat shrinkable tube D50/25-Blue 2 ROL
128 RJ45 8P8C-FTP CAT6 30 EA
129 RJ45 8P8C-STP CAT6 50 EA
130 1PR RS485 termination 16 EA
131 PROFIBUS DP/LSZH cable termination 20 EA

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • Брэнд хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц
  • Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
  • ОТ-н тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх шаардлагатай
  • Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай

3.

Үнийн санал өгөх  
Нэр, албан тушаал: П. Урангоо Худалдан авалтын ажилтан
Утас: 9914-6335
Имэйл: urangoo.p@mcsi.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 03 сарын 09-ны 13:00 цагаас өмнө

4.

Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.