Дата төвийн дулаан хангамж, цэвэр ус хангамж, ариутгах татуургын хоолой, холбох хэрэгсэл, узелийн өрөөнд хийгдэх урсгал засварын ажил
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

Юнител ХХК

Зарласан огноо

08/18/2022

Бүртгэл хаах огноо

08/25/2022

Дугаар

RFQ220818TD

1.

Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Дата төвийн дулаан хангамж, цэвэр ус хангамж, ариутгах татуургын хоолой, холбох хэрэгсэл мөн узелийн өрөөнд хийгдэх урсгал засвар үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Бараа, үйлчилгээний нэр Тодорхойлолт Х/н Тоо Тайлбар
 1 Дулаан хангамжийн урсгал засвар Сантехникийн шугам хоолой, тоног төхөөрөмжүүдийг буулгаж, шинээр солих угсралтын ажил  ширхэг  80 Радиатор болон салбар шугам, холбох хэрэгсэл, коллекторын хамт
 2  Цэвэр ус хангамжийн засвар  метр  70 Цэвэр ус хангамжийн хоолой, холбох хэрэгслийн хамт
 3  Ариутгах татуургын урсгал засвар  метр  20 Дулаан хангамжийн хоолой, холбох хэрэгслийн хамт
 4  Узелийн засвар үйлчилгээ  Багц  1 5 давхар барилгын узелийн урсгал засвар
5 Гадна шугам хоолойн дулаалгын ажил  метр 45 Ф300 хоолойн дулаалгын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх
 

2.

Оролцогчид тавигдах шаардлага
Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй байх;
  • Эрчим хүчний яамны Т3-7.1, T3-5.1 эсвэл Барилга хот байгуулалтын яамны зохих тусгай зөвшөөрөлтэй байх

3.

Үнийн санал өгөх
Нэр, албан тушаал:
  • Б. Жаргал
  • Худалдан авалтын ахлах мэргэжилтэн
Утас: 8911-8283
Имэйл: jargal.b@unitel.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2022 оны 08 сарын 25-ны 14:00 цагаас өмнө

4.

Бусад

Үнийн санал ирүүлэх оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарсан бүхий л зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна. Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудал болон зөрчил үүссэн тохиолдолд М-Си-Эс Группийн Спийк-Аут хөтөлбөрөөр дамжуулан холбогдож шийдвэрлэнэ. Боломжит нийлүүлэгчийг мэдээллээр хангах зорилгоор бидний зүгээс хүргүүлж байгаа баримт бичиг, мэдээллүүд нь нууцын зэрэглэлтэй байх ба үнийн санал өгөхөөс бусад зорилгоор хуулбарлан ашиглахыг хориглоно.