Газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэгч шалгаруулах тендер
Буцах
Төрөл

Тендер

Захиалагч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

Зарласан огноо

01/10/2022

Бүртгэл хаах огноо

01/18/2022

Дугаар

MCS2202

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг М-Си-Эс Группт газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Төрөл Хэлбэр Тайлбар
Жижиглэн
  • Шатахууны карт
  • Шатахууны талон
Захиалагч нийлүүлэгчийн олгосон шатахууны карт, талоноор төрөл бүрийн газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийн ШТС-аас худалдан авна. Гол хэрэглээ Евро 5, ДТ болон А-92.
Бөөний Захиалгаар Нийлүүлэгч шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг автоцистернээр Захиалагчийн заасан байршилд хүргэж нийлүүлнэ.

Захиалагч шалгарсан  нэг болон түүнээс дээш нийлүүлэгчтэй нэг жилийн хугацаанд гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

2.

Тендерт оролцогч нь дор дурдсан шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх;
  • Газрын тосны бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
  • Тендерт заасан чиглэлээр сүүлийн 2 болон түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын туршлага бүхий этгээд;
  • Татварын өр төлбөргүй байх;
  • Улаанбаатар хот Амгалан орчимд ШТС-тай байх;
  • Орон нутагт 21 аймгийн төвтэй 50 км тойрогт ойролцоо ШТС-тай байх

3.

Шаардлага хангасан оролцогч дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн 4-т заасан хаягаар бүртгүүлнэ.

  • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн имэйл

2022 оны 01 сарын 18-ны дотор хүсэлтээ илгээж бүртгүүлэх боломжтой.

4.

Тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл авах бол доорх хаягаар 2022 оны 01 сарын 18-ний дотор явуулна.

Нэр, албан тушаал: Н. Цолмонгэрэл, худалдан авалтын менежер
Утас: 8810-6700
Имэйл: tender2202@mcs.mn

5.

Тендер өгөх хугацаа, хэлбэр:
Тендер өгөх огноо, цаг: 2022 оны 01 сарын 19-ны 12:00 цагаас өмнө
Тендер хүлээн авах хэлбэр: Цахим
Тендер хүлээн авах хаяг: procurement@mcs.mn

6.

Тендерт оролцогч баримт бичиг бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарсан бүхий л зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна.