Бичгийн цаасны үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл

Үнийн санал

Захиалагч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

Зарласан огноо

02/23/2021

Бүртгэл хаах огноо

03/01/2021

Дугаар

RFQ/MCSH-PR 21-03

1.

Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бичгийн цаас нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Доорх хүснэгтээр үзүүлсэн тоо хэмжээ нь 1 жилийн хэрэглээ болно.
Барааны төрөл Үзүүлэлт Тоо ширхэг
Бичгийн цаас А4 70-75 гр 2,500
Бичгийн цаас А4 80гр 6,500
Бичгийн цаас А3 80гр 600
*Нэгж үнэд тээвэр, гааль, хураамж, НӨАТ зэрэг бүх зардал багтсан эцсийн үнэ байна. Шалгарсан байгууллагатай 1 жилийн хугацаанд гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

2.

Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
  • МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх
  • 1 жилээс дээш хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх
  • М-Си-Эс группийн охин компаниуд захиалга өгснөөс хойш 24 цагийн дотор заасан хаягаар хүргэж өгнө.
  • Төлбөрийн нөхцөл: 30 хоног

3.

Үнийн санал өгөх Оролцогч дараах материалыг доор заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө:
  1. Үнийн санал - гарын үсэг тамгаар баталгаажуулсан байх мөн нэмэлт дагалдах урамшуулал, хөнгөлөлт санал болгох тусгах
  2. Цаасны гарал үүсэл, чанарын сертификатыг хавсаргах
Нэр, албан тушаал: Н. Цолмонгэрэл Худалдан авалт эрсдэлийн ахлах ажилтан
Утас: 8810-6700
Имэйл: Procurement@mcs.mn
Үнийн санал өгөх хугацаа: 2021 оны 03 сарын 01-ны 12:00 цагаас өмнө

4.

Оролцогч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.