Drive-Through шинжилгээ
Буцах

  2022.03.10
...
Төслийн зорилго Коронавирусийн шинжилгээг автомашин дотроосоо гаралгүйгээр өгөх
Хугацаа 2020 оны арваннэгдүгээр сараас
Хамтран ажилласан байгууллага Интермед Эмнэлэг
Төслийн үр дүн Хүний бөөгнөрөл үүсгэлгүй, үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн орчинд оруулахгүйгээр шинжилгээ өгөх боломжийг бүрдүүлж, хүн амын дунд цар тахлын халдварыг цааш тархахаас сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулсаар байна.