Өртөө 240
Буцах

  2023.01.23
...
Төслийн зорилго Авто зам дагуух үйлчилгээний жишиг цогцолбор
Хэрэгжүүлсэн хугацаа 2022 он
Хөрөнгө оруулалтын дүн  1 тэрбум төгрөг
Төслийн ач холбогдол, нийгэм эдийн засагт оруулсан үр ашиг Түүхэн аялал жуулчлалын бүсийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой энэхүү жишиг өртөө нь олон улсын стандартад нийцсэн ариун цэврийн байгууламж, халуун ус, аялагчдад мэдээлэл өгөх булан, дэлгүүр, кафе зэрэг цогц үйлчилгээтэй. Авто замаар зорчигчид амарч тухлан, аян замын алжаалаа тайлж, аюул осолгүй зорчиход нь тус нэмэр болох зориулалттай юм. Энэхүү барилгын эрчим хүчийг нар, хий болон цахилгаан эрчим хүч хосолсон эко байдлаар шийдсэн бөгөөд  орон нутгийн 10 иргэнийг ажлын байраар хангасан.