Хийн зуухны төсөл
Буцах

  2022.03.10
...
Төслийн зорилго Түүхий нүүрсний хэрэглээг халсан хийн зуух суурилуулах
Хугацаа 2019 – 2020 он
Хамтран ажилласан байгууллага М-Си-Эс Интернейшнл, М-Си-Эс Кока-Кола, Японы NTEC, БНСУ-ын DAEYEOL компаниуд
Төслийн үр дүн Агаарын бохирдол үүсгэхгүй, байгальд ээлтэй (emission free) инженерингийн шинэлэг шийдэл бүхий төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын анхны хүнсний үйлдвэр боллоо. Ийнхүү түүхий нүүрс хэрэглэхгүй болсноор М-Си-Эс Кока-Кола компани нь байгальд ээлтэй байх цогц хөтөлбөрийг шат дараалан хэрэгжүүлж байна