Дурангийн хэт авиан шинжилгээг Монголд анх удаа нэвтрүүлэв
Буцах

  2020.02.14
...
Төслийн зорилго Ходоодны сэжигтэй хэсгээс аюул эрсдэлгүйгээр эдийн шинжилгээ авч хавдрыг эрт илрүүлэн эмчилгээний оновчтой тактик боловсруулах боломжийг бий болгох
Хугацаа 2019 он
Хөрөнгө оруулалтын дүн 600 сая төгрөг
Хамтран ажилласан байгууллага Интермед эмнэлэг
Төслийн үр дүн Өмнө нь дурангийн хэт авиан оношилгоо, шинжилгээг Монгол улсад хийдэггүй байсан тул шаардлагатай тохиолдолд Япон, Солонгос гэх мэт гадны орон руу явж оношлуулдаг байсан. Харин одоо гадны орон руу явж, өндөр өртөгтэйгээр шинжилгээ хийлгэхгүй, эх орондоо оношлуулах боломж бүрдэж байна.