“Борх” нарны цахилгаан станц, “Цэнгэг” эрчим хүч хуримтлуурын систем
Буцах

  2023.01.23
...
Төслийн зорилго Төвийн эрчим хүчнээс алслагдсан аймгуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх
Хэрэгжүүлсэн хугацаа 2021-2022 он
Хамтран ажилласан байгууллага Японы Жэй Жи Си Корпорац, Эн Жей Кей Инсуляторс ХХК
Хүчин чадал 5 МВт-ын нарны цахилгаан станц, 3.6 МВт.ц хүчин чадалтай  эрчим хүч хуримтлуурын станц нь жилд 8.8 сая кВт.ц цэвэр эрчим хүчийг Монгол Улсын төвийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх тооцоотой.
Төслийн ач холбогдол, нийгэм эдийн засагт оруулсан үр ашиг Монгол Улсад суурилагдсан анхны эрчим хүчний хуримтлуур бүхий энэхүү станцын ерөнхий гүйцэтгэгчээр М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК болон Японы Жэй Жи Си Корпорац, Эн Жей Кей Инсуляторс ХХК-иуд хамтран консорциум байгуулж амжилттай хэрэгжүүлсэн. Улиастай хот дахь 3.6 МВт.ц хүчин чадалтай Эрчим хүчний хуримтлуурын станц нь оргил ачааллын үед хуримтлуулсан цахилгаан эрчим хүчийг төвийн сүлжээнд нийлүүлж, импортоор авдаг цахилгаан эрчим хүчийг бууруулахад хувь нэмэр оруулж байна.