Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Яаралтай тусламжийн тасгийн засвар, тохижилт
Буцах

  2020.02.15
...
Төслийн зорилго Орон нутагт эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
Хугацаа 2019.10 – 2020.02
Хөрөнгө оруулалтын дүн 300 сая төгрөг
Хамтран ажилласан байгууллага “Итгэлийн танхим” ТББ
Төслийн үр дүн

 

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Яаралтай тусламжийн тасагт бүрэн засвар хийж, тохижуулснаар Баянхонгор аймгийн 80 мянган хүн тохь тухтай, эрүүл орчинд эмнэлгийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүртэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Засвар, тохижилтын ажлаас гадна тасгийн урсгал хөдөлгөөн зөв болж, агааржуулалт, чийг зэрэг асуудлыг бүрэн шийдсэн юм.