Microsoft корпораци М-Си-Эс Группийг онцолжээ
Буцах

  2023.07.18
...

Программ хангамжийн чиглэлээр тэргүүлэгч “Microsoft” корпораци дэлхийн хэмжээний компаниудтай хамтран ажилласан түүхээсээ хуваалцдаг “Customer Stories” буландаа М-Си-Эс Группийн талаар онцлон бичжээ.

Нийтлэлд М-Си-Эс Группийн цахим болон клауд шилжилтийг хурдасгах, ажилтнуудынхаа дижитал сэтгэлгээ, ур чадварыг нэмэгдүүлж, бизнес процессыг автоматжуулах зорилгоор 2020 оноос эхлэн хэрэгжүүлж буй “Citizen Developer” хөтөлбөрийг онцолсон байна.

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дотоод сургалтуудыг үе шаттайгаар бэлтгэн, тогтмол зохион байгуулж, 2022 он хүртэл “Power Apps” чиглэлээр 283, “Power BI” ашиглалтаар 263 ажилтныг сургалтад хамруулсан нь үр дүнгээ өгч, ажилтнуудын бүтээмжийг нэмэгдүүлж, ажиллахад хялбар орчныг бүрдүүлж буй талаар дурджээ.

🔗 https://customers.microsoft.com/en-us/story/1654762398320639005-mcs-group-microsoft365-en-mongolia