М-Си-Эс Групп хаваржилт хүндэрсэн аймгуудад 1.1 тэрбум төгрөгийн тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ
Буцах

  2024.02.21
...

М-Си-Эс Групп хаваржилт хүндэрсэн аймгуудад 1.1 тэрбум гаруй төгрөгийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо.

Тодруулбал, хаваржилтын эрсдэлийг даван туулахад туслах зорилгоор 500 сая төгрөгийн мөнгөн хандивыг Онцгой байдлын ерөнхий газарт өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Түүнчлэн М-Си-Эс Группийн хөрөнгө оруулалттай компаниуд 600 сая гаруй төгрөгийн үнэ бүхий бараа, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээгээр орон нутагт дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Тухайлбал, Энержи Ресурс компани жил бүр орон нутгийн малчдад үзүүлдэг тусламжаа өргөжүүлэн Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн сумдад 300 орчим сая төгрөгийн үнэ бүхий өвс, тэжээл, эд материал, хүн хүч болон техникийн туслалцааг үзүүлж байна. Мөн Энержи Ресурс ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай Эрдэнэ Монгол компанийн зүгээс Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баянговь сумдын малчдад тусламж болгон 120 орчим сая төгрөгийн өвс, тэжээлийг бэлтгэн, түгээж байгаа юм.

Юнител Группээс 150 сая төгрөгийн үнэ бүхий хөдөлгөөнт интернэт, мессежийн үйлчилгээг Онцгой байдлын ерөнхий газрын 21 аймгийн 2800 гаруй ажилтанд гурван сарын хугацаанд үнэ төлбөргүй олгохоор болсон бол М-Си-Эс Кока-Кола, Тотал Дистрибюшин, Вэллбий, ДДэшТВ компаниуд нийт 50 сая төгрөгийн үнэ бүхий бараа, үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо.

Үүнээс гадна Мэтагро компани Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумдын нутагт үүссэн хүчтэй шуурганы улмаас цасанд боогдсон зам, гарц болон малын бэлчээрийг хоёрдугаар сарын 19-ний өдрөөс хойш хүчит техник, төхөөрөмж ашиглан нээж, цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсаар байна.