Түншлэлийн картын үлдэгдэл шалгах
Мессеж илгээн үлдэгдлээ шалгах

Та 140160 тусгай дугаар руу өөрийн картын 4 оронтой дугаарыг илгээн үлдэгдлээ тухай бүр шалгах боломжтой.
• Зөвхөн Юнителын дугаараас мессеж илгээнэ
• 1 мессеж 150 төгрөг

Түншлэлийн картаар үйлчлэх байгууллагууд
Түншлэлийн карттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7711-1234     card@mcs.mn