Баримтлах зарчим

“Дэлхийн хөгжлийг Монголдоо цогцлоох” эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхдээ бид улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дорвитой хувь нэмэр оруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, татвар, шимтгэлээр дамжуулан нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ эрүүл мэнд, боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах, инноваци, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд тууштай хөрөнгө оруулж хүн, нийгэм, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм болгодог.

13,000 үндсэн ажилтан

2022 он

722 тэрбум төгрөг

2022 онд төлсөн татвар шимтгэл

Манай үнэт зүйлсийн нэг болох Тогтвортой хөгжлийн үзлийг бид бизнесийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн хариуцлагын үйлсдээ тууштай баримтлахын зэрэгцээ компанийн нийгмийн хариуцлагын төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлэхдээ сайн засаглалтай төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг зорьдог.

Хамтран ажилладаг төрийн бус байгууллагууд

Итгэлийн танхим ТББ

Лантуун дохио ТББ

Миний клуб

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг

Монголын Урлагийн зөвлөл

Монголын 3х3 сагсан бөмбөгийн холбоо

Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн

Эрүүл үрс - Гэрэлт ирээдүй ТББ

Ээлтэй ертөнц ТББ

Нийгмийн хөгжлийн эс ширхэг болох хүний хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа нь нэн тэргүүнд манай ажиллагсдаас эхэлнэ гэдгийг бид сайтар ухамсарлан, ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, боловсрол, ур чадварыг нь хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг билээ.

Сургалтын мэдээлэл (2022 он)

3229

Нийт явагдсан сургалтын тоо

15072

Сургалтад хамрагдсан нийт ажилтны тоо

345

М-Си-Эс Академийн зохион байгуулсан сургалтын тоо

5786

М-Си-Эс Академийн сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо

Ажилтнуудаа нийтийн сайн сайхны төлөөх үйлсэд сайн дураараа оролцож, нэмэр, хандив оруулах санал, санаачилгыг нь дэмжих зорилгоор ESV буюу Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Группийн хэмжээнд жилд 80 мянган цагийг сайн дурын үйлсэд зориулах боломж бүрдсэн.