Ёс зүйн зөрчлийг мэдээлэх

Манай Групп, компаниудын үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон аливаа шударга бус үйлдлийн талаар та бидэнд мэдээлэх боломжтой. Та мэдээлэл ирүүлэхдээ өөрийн нэр, бусад хувийн мэдээллээ нууцалж болно. Бид таны ирүүлсэн мэдээллийг чандлан нууцлах бөгөөд М-Си-Эс Группийн Ёс зүйн Хороо хянаж, асуудлыг шийдвэрлэнэ. Хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар таныг хүсвэл мэдээлэх боломжтой.

Бидэнд итгэн мэдээлэл ирүүлсэн танд баярлалаа.