Мэдэгдэл
Буцах

  2022.01.31
...

Сүүлийн үед М-Си-Эс Групп Хөгжлийн банкнаас 385 тэрбум төгрөгийн зээл авсан гэх үндэслэлгүй, буруу ташаа мэдээлэл гарах боллоо.

М-Си-Эс Группийн охин болон түүний хөрөнгө оруулалт бүхий компаниуд нь Хөгжлийн банкнаас ямар нэгэн зээл авч байгаагүй, тус байгууллагатай төлбөр тооцоогүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна.

Хөгжлийн банктай холбож байгаа АСЕМ Вилла хотхоны төслийн зээлийг Скай Резорт ХХК өөрийн хөрөнгийг барьцаалан “Худалдаа Хөгжлийн Банк”-наас авсан ба зээлийн үндсэн ба хүүгийн төлбөрийг хугацаанд нь төлж, барагдуулсан болно.

М-Си-Эс Группийн Хэвлэлийн алба