Ёс зүйн дүрэм

М-Си-Эс Группийн харьяа компаниуд болон нийт ажилтнууд нь “Дэлхийн хөгжлийг Монголд” эрхэм зорилго болон бизнесийн бусад зорилго, зорилтондоо хүрэхийн төлөө ажиллахдаа Группийнхээ үнэт зүйлс, баримтлах зарчмуудыг болон тэдгээрээс урган гарсан энэхүү Ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдлөг болгодог.