Хөнгөлөлт хангамж
Бэлэг

Хурим, хүүхдийн баяр, шинэ төрсөн хүүхэд, ахмад настны бэлэг

Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Даатгал

• Компанийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалсан ажилтанд зориулсан даатгалууд
• Группийн хөнгөлөлт бүхий эрүүл мэндийн даатгалд өөрийгөө болон гэр бүлээ хамруулах боломж
• Тээврийн хэрэгслийн даатгалыг хөнгөлөлттэй авах боломж

Хөнгөлөлт

• Ажлын байрны зэргээс хамаарсан хоолны хөнгөлөлт
• Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалсан үүрэн утас, унааны хөнгөлөлтүүд
• М-Си-Эс Группийн охин болон хараат компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
• Боловсрол, эрүүл мэнд болон бусад чиглэлийн 40 орчим байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Тэтгэмж, тусламж

• Өндөр насны нэг удаагийн тэтгэмж
• Ажилтан өөрөө эсхүл ойр дотны хүн нас нөгчихөд үзүүлэх буцалтгүй тусламж
• Хуулийн үнэгүй зөвлөгөө

Зээл

Хамтран ажиллагч банкуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл авах боломжууд

Чөлөө

• Шинэ хүүхэдтэй болоход өгөх цалинтай чөлөө
• Ойр дотны гэр бүлийн хүн хүндээр өвдөх, нас барахад өгөх цалинтай чөлөө
• Нийгэм, байгаль орчинд тустай сайн дурын үйлсэд оролцоход өгөх цалинтай чөлөө г.м

Сургалт

• М-Си-Эс Академийн сургалтанд хамрагдах боломж
• Гадаад, дотоодын мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдах боломж

Яг одоо 165 нээлттэй ажлын байр байна

Та нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт болох онлайн анкетыг бөглөнө үү.

Дэлгэрэнгүй