Хөнгөлөлт хангамж
Бэлэг

Хурим, хүүхдийн баяр, шинэ төрсөн хүүхэд, ахмад настны бэлэг

Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Даатгал

• Компанийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалсан ажилтанд зориулсан даатгалууд
• Группийн хөнгөлөлт бүхий эрүүл мэндийн даатгалд өөрийгөө болон гэр бүлээ хамруулах боломж
• Тээврийн хэрэгслийн даатгалыг хөнгөлөлттэй авах боломж

Хөнгөлөлт

• Ажлын байрны зэргээс хамаарсан хоолны хөнгөлөлт
• Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалсан үүрэн утас, унааны хөнгөлөлтүүд
• М-Си-Эс Группийн охин болон хараат компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
• Боловсрол, эрүүл мэнд болон бусад чиглэлийн 40 орчим байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Тэтгэмж, тусламж

• Өндөр насны нэг удаагийн тэтгэмж
• Ажилтан өөрөө эсхүл ойр дотны хүн нас нөгчихөд үзүүлэх буцалтгүй тусламж
• Хуулийн үнэгүй зөвлөгөө

Зээл

Хамтран ажиллагч банкуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл авах боломжууд

Чөлөө

• Шинэ хүүхэдтэй болоход өгөх цалинтай чөлөө
• Ойр дотны гэр бүлийн хүн хүндээр өвдөх, нас барахад өгөх цалинтай чөлөө
• Нийгэм, байгаль орчинд тустай сайн дурын үйлсэд оролцоход өгөх цалинтай чөлөө г.м

Сургалт

• М-Си-Эс Академийн сургалтанд хамрагдах боломж
• Гадаад, дотоодын мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдах боломж

Нээлттэй ажлын байр

Та нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл онлайн анкетаа careers.mcs.mn хаягт хандан илгээнэ үү.

Дэлгэрэнгүй