Олон талт байдал ба оролцоо

Бид олон ургальч, ялгаатай байдлыг хүндэлж, арьсны өнгө, үндэс угсаа, нас, хүйс, шашин шүтлэг, иргэний харьяалал, бэлгийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхээс үл хамааран бүх ажилтнаа эн тэнцүү хүндэтгэн харьцаж, хүн нэг бүрийн хүчин зүтгэл, оролцоог дэмждэг.

40%

Эмэгтэй ажилтны эзлэх хувь

2%

Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны эзлэх хувь

54%

Эмэгтэй удирдах ажилтны эзлэх хувь

1%

Ахмад настай ажилтны эзлэх хувь

61%

Дээд боловсролтой ажилтны эзлэх хувь

29%

Тусгай мэргэжилтэй ажилтны эзлэх хувь

22%

Gen X 1980

67%

Gen Y 1981-1995

11%

Gen Z 1996

Нээлттэй ажлын байр

Та нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл онлайн анкетаа careers.mcs.mn хаягт хандан илгээнэ үү.

Дэлгэрэнгүй