Сэлбэ хотхон

Ашиглалтад орсон хугацаа 2001.03.01-2001.12.31
Хүчин чадал 124 ердийн болон 35 амины орон сууцны хотхон
Ашигласан дэвшилтэт техник, технологи

Үндсэн бетон хийцэнд цахилгаан станцын нүүрсний үнс ашигласан.

- + Text Size share print