Т.Болормаа: Интермед эмнэлэг 24 цагийн Телемедициний төвтэй болно

Эрүүл мэндийн салбарын зардлын өсөлт эдийн засгийн өсөлтөөс тогтмол давж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төр дангаараа санхүүжүүлж, үзүүлэх боломжгүй гэдэг нь батлагдсан. Тийм болохоор эрүүл мэндийн салбарт төр, хувийн хэвшил хамтарч ажиллах ёстой.