Эгэл түүх: Ухаа худагийн уран гагнуурчин Ц.Атарсайхан