Т.Болормаа: Интермед эмнэлэг 24 цагийн Телемедициний төвтэй болно