Г.Батцэнгэл: Хүнд үед сайны жишээ тогтоож чадсан болов уу гэж боддог