А.Ууганбаяр: Орчин үеийн боловсролын систем зөв хандлагатай иргэн бэлтгэхэд чиглэж байна