"Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй

Бүлээн усаар угаавал хиргүй" гэсэн ардын үгийг бид нийгмийн сайн сайхны төлөөх ажилдаа удиртгал болгож аль болох олон хүний бодол санаа, хүсэл зориг шингэсэн ажлуудыг хийхийг зорьдог.

Таны Санал

Та энэхүү талбар дээр нийгмийн сайн сайхны төлөө юу хийвэл бидний хүрээлэн буй орчин улмаар эх орон маань илүү гэгээтэй, сайхан болно гэдэгт итгэдэг тухайгаа бидэнтэй хуваалцана уу.