Интернэйшнл Центр төслийн барилга албан ёсны бичиг баримттай юу?