Хээ Мүүн Юү

Хээ Мүүн Юү

М-Би-Си ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол

1991-1998 онд:

БНСУ-ын Хонгик Их Сургуульд суралцаж төгсгөсөн,

Бизнесийн удирдлагын Бакалавр

 

Ажилласан байдал

1998-1999 онд:

Дусан Сийграм Кореа компанид компанийн урт хугацааны стратеги хариуцсан Стратеги төлөвлөгч,  

1999-2000 онд:

Дусан Сийграм Кореа компанид Төслийн удирдагч,

2000-2002 онд:

Диажогийн Солонгос дахь салбар компанид Худалдан авалтын мэргэжилтэн, 

2002-2007 онд:

Диажогийн Солонгос дахь салбар компанид Брэнд менежер,

2007-2009  онд:

Диажогийн Солонгос дахь салбар компанид Ахлах брэнд менежер,

2009-2012 онд:

Диажогийн Солонгос дахь салбар компанид Маркетингийн менежер, 

2012-2014 онд:

Хайнекены Солонгос дахь салбар компанид Маркетингийн захирал,

2014-2016 онд:

М-Би-Си ХХК-д Маркетингийн захирал,

2016 оноос

М-Би-Си ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 

   
- + Text Size share print