Түншлэл карт

2017.03.23

Түншлэлийн картаар үйлчлэх байгууллагуудын мэдээлэл

 

Энэхүү танилцуулгад ороогүй тухайн компаний бусад бүх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг Түншлэлийн картаар худалдан авах боломжтой.

Худалдан авалт хийхэд зөвхөн энэхүү танилцуулгад заасан утас болон хаягаар очиж авна уу.

 

 

 

 

 

 

 

- + Text Size share print