Захиалагч Тендерийн нэр Тендерийн дугаар Зарласан огноо Хаах огноо
Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК Эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх Bid-IMC-17-02 2017.05.15 2017.06.05
Гламур ХХК Агаарын тээвэр зуучлагч шалгаруулах MCS1706 2017.05.15 2017.05.31