Захиалагч Тендерийн нэр Тендерийн дугаар Зарласан огноо Хаах огноо
Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК Сэтгэл зүйн зөвөлгөө, сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх IMC1801 2018.04.19 2018.05.03