Захиалагч Сонгон шалгаруулалтын нэр Сонгон шалгаруулалтын дугаар Зарласан огноо Хүлээн авах огноо
Интернэйшл Медикал Сентер ХХК Интермед эмнэлгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Bid-IMC-17-01 2017.01.11 2017.02.01