Захиалагч Тендерийн нэр Тендерийн дугаар Зарласан огноо Хаах огноо
Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК Интермед эмнэлэгт эмийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Bid-IMC-17-03 2017.11.10 2017.11.27