Захиалагч Тендерийн нэр Тендерийн дугаар Зарласан огноо Хаах огноо
Юнител ХХК Юнител ХХК-ийн үйлчилгээний салбарын гадна болон дотор хаяг, гэрээт борлуулагчийн хаяг нийлүүлэх UNI1705 2017.09.19 2017.10.18