М-Си-Эс Группын 2011 онд улсын төсөвт төвлөрүүлсэн нийт татвар, шимтгэлийн хуримтлалыг нийгмийн сайн сайхны төлөөх ямар үйлсэд үр өгөөжтэй зарцуулж болох вэ?