Танай компанийг Хятадын оролцоотой гэдэг үнэн үү?

Танай компанийг Хятадын оролцоотой гэдэг үнэн үү?

Танай үйл ажиллагаанаас болж орон сууцны хананд цууралт үүссэн юм уу?

Танай үйл ажиллагаанаас болж орон сууцны хананд цууралт үүссэн юм уу?

М-Си-Эс гэсэн нэр ямар утгатай үгсийн товчлол вэ?

М-Си-Эс гэсэн нэр ямар утгатай үгсийн товчлол вэ?

Компанийн тэмдэг, тугийн бэлэгдлийг тайлбарлаж  өгнө үү?

Компанийн тэмдэг, тугийн бэлэгдлийг тайлбарлаж өгнө үү?

М-Си-Эс Групп хичнээн охин компанитай вэ?

М-Си-Эс Групп хичнээн охин компанитай вэ?

M-Cи-Эс Электроникс компанийг менежментийн багт нь худалдсан юм уу?

M-Cи-Эс Электроникс компанийг менежментийн багт нь худалдсан юм уу?

Улсын төсөвт М-Си-Эс Групп хэр хэмжээний татвар, шимтгэл төлдөг вэ?

Улсын төсөвт М-Си-Эс Групп хэр хэмжээний татвар, шимтгэл төлдөг вэ?

Авлигатай тэмцэх талаар ямар бодлого баримталж ажилладаг вэ?

Авлигатай тэмцэх талаар ямар бодлого баримталж ажилладаг вэ?

М-Си-Эс компани яагаад хүүхдийн паркт Шангри-Ла зочид буудал барих болсон бэ?

М-Си-Эс компани яагаад хүүхдийн паркт Шангри-Ла зочид буудал барих болсон бэ?

М-Си-Эс Групп нийт хэдэн ажиллагсадтай вэ, хамгийн олон инженертэй компани мөн үү?

М-Си-Эс Групп нийт хэдэн ажиллагсадтай вэ, хамгийн олон инженертэй компани мөн үү?

М-Си-Эс төрөөс олон тендер авсан гэж яригддаг. Энэ тухайд?

М-Си-Эс төрөөс олон тендер авсан гэж яригддаг. Энэ тухайд?

Ухаа Худагийн уурхайгаас төр хувь эзэмших ёстой гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Ийм үндэслэл бий юу?

Ухаа Худагийн уурхайгаас төр хувь эзэмших ёстой гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Ийм үндэслэл бий юу?

Компанийн нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр ямар ажлууд хийдэг вэ?

Компанийн нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр ямар ажлууд хийдэг вэ?

Утаагүй зуухны төслөөр бизнес хийсэн гэж үнэн үү?

Утаагүй зуухны төслөөр бизнес хийсэн гэж үнэн үү?

М-Си-Эс Групп компанийн засаглалыг хөгжүүлэхэд хэр анхаарч ажилладаг вэ?

М-Си-Эс Групп компанийн засаглалыг хөгжүүлэхэд хэр анхаарч ажилладаг вэ?

Хэвлэлүүдтэй хаалтын гэрээ байгуулсан гэж үү?

Хэвлэлүүдтэй хаалтын гэрээ байгуулсан гэж үү?