Нээлттэй ажлын байр

Та нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт болох ОНЛАЙН АНКЕТ-ыг бөглөнө үү.

 Маркетинг/ Борлуулалт (8)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Худалдааны зөвлөх

Анун ХХК

2018.07.04

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Бүртгэл мэдээллийн админ

Анунгоо ХХК

2018.04.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Үндсэн бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Суваг хөгжүүлэлтийн дизайнер

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Нэмэлт үйлчилгээний мэргэжилтэн

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.08

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Маркетингийн шинжээч

Юнител Групп

2018.05.31

2018.08.30

Анкет хүлээн авч байна

Промо менежер

Маркет Гейт ХХК

2018.06.06

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Бизнес менежер

Тотал Дистрибюшин ХХК

2018.06.15

2018.07.30

Анкет хүлээн авч байна

 Санхүү/ Хангамж (14)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Санхүүгийн шинжээч

Маркет Гейт ХХК

2018.06.01

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Хангамжийн ажилтан

Анунгоо ХХК

2018.06.15

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Агуулахын нярав

Анунгоо ХХК

2018.05.31

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Хангамжийн ажилтан

Анун ХХК

2018.07.04

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Санхүүгийн шинжээч

М-Си-Эс Эстэйтс ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Терминал хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Клирингийн ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын төлбөр тооцооны ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын хэвлэлт хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын маргаантай гүйлгээ хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.06.12

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Нягтлан бодогч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.07.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Тээвэр зохицуулалт хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Материалын ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

 Мэдээллийн технологи/ Харилцаа холбоо (11)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Програмист

Юнител Групп

2018.06.25

2018.07.30

Анкет хүлээн авч байна

Програмист

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Сүлжээний администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Датабааз администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.01.26

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Системийн шинжээч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Мэдээллийн технологийн инженер

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Дата аналист

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын систем хөгжүүлэгч ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын системийн шинжээч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Картын системийн администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Кредит скоринг системийн загварчлал, мониторинг хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.06.12

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

 Инженер техник/ Инженеринг (30)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Зуухны машинч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-Ухаа худаг салбар

2018.07.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Турбины машинч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2018.03.20

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгааны инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Усан хангамж ариутгах татуургын инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

ХАБЭА хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн баримт бичиг хяналтын ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Холбоо дохиоллын инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгаанчин

М-Си-Эс Кока-Кола ХХК

2018.07.10

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Дулаан хянах хэмжүүр автоматикийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2018.07.03

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Монтёр

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2018.07.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Төлөвлөлтийн инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Механик инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Mеханикийн ээлжийн ахлагч

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгаан, автоматикийн инженер

Скай Резорт ХХК

2018.04.02

2018.08.03

Анкет хүлээн авч байна

Реле хамгаалалт автоматикийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.04.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Mеханик/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Цахилгаан/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Холбоо дохиолол/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Замын инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.15

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Засварчин /даралтат сав/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.05.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Сургалт, хяналт хариуцсан механик инженер

М-Си-Эс Кока Кола ХХК

2018.07.03

2018.08.01

Анкет хүлээн авч байна

Чанар хяналтын инженер /усан хангамж ариутгах татуурга/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанар хяналтын инженер /холбоо дохиолол/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Туслах инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Ашиглалтын инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.07.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Ашиглалтын инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.07.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

Барилгын талбайн супервайзор

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгааны талбайн супервайзор

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Механик талбайн супервайзор

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Дулааны инженер

Скай Резорт ХХК

2018.07.19

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлчилгээ (3)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Ерөнхий тогооч

Скай резорт ХХК

2018.04.24

2018.08.03

Анкет хүлээн авч байна

Виста клубын менежер

М-Си-Эс Эстэйтс ХХК

2018.07.10

2018.08.15

Анкет хүлээн авч байна

Ресепшн

Скай Резорт ХХК

2018.04.12

2018.08.03

Анкет хүлээн авч байна

 Хууль, эрх зүй
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц
 Хүний нөөц/ Захиргаа (4)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Төслийн баримт бичиг хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн захиргааны ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.07.16

2018.08.10

Анкет хүлээн авч байна

Захиргааны ажилтан

Тотал Дистрибюшин ХХК

2018.07.15

2018.07.30

Анкет хүлээн авч байна

Хүний нөөцийн ажилтан /сургалт хөгжил хариуцсан/

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.07.12

2018.07.25

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлдвэрлэл/ Түгээлт/ Тээвэр (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Жолооч /үнс зөөх машин/

М-Си-Эс Интернэйшнл - Ухаа Худаг Салбар

2018.05.16

2018.07.31

Анкет хүлээн авч байна

 Эрүүл мэнд
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц