Нээлттэй ажлын байр

Та нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт болох ОНЛАЙН АНКЕТ-ыг бөглөнө үү.

 Маркетинг/ Борлуулалт (12)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

График дизайнер

Юнител Групп

2018.05.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Мерчиндайзер

Анунгоо ХХК

2018.05.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Худалдааны зөвлөх

Анунгоо Фарм ХХК

2018.06.15

2018.07.01

Анкет хүлээн авч байна

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Юнител Групп

2018.05.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Бүртгэл мэдээллийн админ

Анунгоо ХХК

2018.04.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Үндсэн бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Суваг хөгжүүлэлтийн дизайнер

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Нэмэлт үйлчилгээний мэргэжилтэн

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.08

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Реклам, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Юнител Групп

2018.05.31

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Маркетингийн шинжээч

Юнител Групп

2018.05.31

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Промо менежер

Маркет Гейт ХХК

2018.06.06

2018.07.01

Анкет хүлээн авч байна

Бизнес менежер

Тотал Дистрибюшин ХХК

2018.06.15

2018.06.29

Анкет хүлээн авч байна

 Санхүү/ Хангамж (9)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Хангамжийн ажилтан

Анунгоо ХХК

2018.06.15

2018.07.05

Анкет хүлээн авч байна

Борлуулалтын нягтлан бодогч

Скай Резорт ХХК

2018.04.12

2018.07.04

Анкет хүлээн авч байна

Борлуулалтын нягтлан бодогч /гэрээт/

Анунгоо ХХК

2018.04.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Терминал хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Клирингийн ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Картын төлбөр тооцооны ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Картын хэвлэлт хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Картын маргаантай гүйлгээ хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.06.12

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

 Мэдээллийн технологи/ Харилцаа холбоо (14)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Урамшуулал хариуцсан системийн инженер

Юнител Групп

2018.06.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Програмист

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Сүлжээний администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Системийн администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Датабааз администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.01.26

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Системийн шинжээч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Мэдээллийн технологийн инженер

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.19

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Дата аналист

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.04.26

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Үндсэн сүлжээ ашиглалтын инженер

Юнител Групп

2018.05.02

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Картын систем хөгжүүлэгч ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Картын системийн шинжээч

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Картын системийн администратор

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.05.07

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Кредит скоринг системийн загварчлал, мониторинг хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.06.12

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

Кредит скоринг системийн IT программинг хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Холдинг ХХК

2018.06.12

2018.07.02

Анкет хүлээн авч байна

 Инженер техник/ Инженеринг (22)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Турбины машинч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2018.03.20

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

ХАБЭА-н ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.06.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Барилгын инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.06.15

2018.06.30

Сонгон шалгаруулалт хийгдэж дууссан байна

ХАБЭА хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн баримт бичиг хяналтын ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Төлөвлөлтийн инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанар хяналтын инженер /Барилга/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.02.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Шугам хоолой/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.05.09

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер

Эрчим сүлжээ ХХК

2018.03.02

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгаан, автоматикийн инженер

Скай Резорт ХХК

2018.04.02

2018.07.04

Анкет хүлээн авч байна

Реле хамгаалалт автоматикийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.04.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /механик/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /цахилгаан/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /Усан хангамж ариутгах татуурга/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /Холбоо дохиолол/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Барилга бүтэц/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Mеханик/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Цахилгаан/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Холбоо дохиолол/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.18

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Замын инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2018.06.15

2018.07.15

Анкет хүлээн авч байна

Засварчин /даралтат сав/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК - Ухаа худаг салбар

2018.05.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Дамжуулах байгууламж ашиглалтын инженер

Юнител Групп

2018.06.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлчилгээ (3)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Ерөнхий тогооч

Скай резорт ХХК

2018.04.24

2018.07.04

Анкет хүлээн авч байна

Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

М-Си-Эс Эстэйтс ХХК

2018.05.31

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Ресепшн

Скай Резорт ХХК

2018.04.12

2018.07.04

Анкет хүлээн авч байна

 Хууль, эрх зүй (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Гэрээ, төсвийн мэргэжилтэн

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.06.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

 Хүний нөөц/ Захиргаа (3)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Орчуулагч /англи хэл/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.02.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Орчуулагч /хятад хэл/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2018.06.01

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

Захиргааны ажилтан

М-Си-Эс Кока Кола ХХК

2018.06.15

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлдвэрлэл/ Түгээлт/ Тээвэр (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Жолооч /үнс зөөх машин/

М-Си-Эс Интернэйшнл - Ухаа Худаг Салбар

2018.05.16

2018.06.30

Анкет хүлээн авч байна

 Эрүүл мэнд
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц
- + Text Size share print
prev next

Манай ажилтнууд:

 • Юнисервис Солюшн ХХК-ийн Санхүүгийн албаны дарга Б.Энхбаяр
  Би компаниа улам хөгжөөсэй гэж хүсдэг. Шинэ, залуу ажилтнуудаа хөгжүүлнэ, Монголынхоо бусад компанийг хөгжүүлнэ. Бид бүгдээрээ ийнхүү хөгжиж, Монгол орныхоо хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулна гэж бодож байна.

 • М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Програм хөгжүүлэлт, ашиглалтын менежер Б.Нурбол
  М-Си-Эс групп маань Монголын томоохон компаниудын нэг болохоор ажиллахад ямар ч хүний хувьд нэр төрийн хэрэг байдаг.

 • М-Си-Эс Кока-Кола ХХК-ийн Худалдааны маркетингийн албаны дарга Б. Өлзийсайхан
  Маркетингийн албаа ахлахуйц хувь хүний өсөлт гаргаж, карьераа хөгжүүлсэндээ баяртай байдаг. Үүнд миний хичээл зүтгэлээс гадна хамт олон, группын удирдлагууд, хүний нөөцийн бодлого, хичээл сургалтууд маш их нөлөөлсөн гэж боддог.

 • М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-ийн Инженеринг, бизнес хөгжил хариуцсан захирал С.Ууганбаяр
  Анх миний төсөөлж байснаас ч илүү нийтэч, дотно хамт олон угтсан. Компанийн засаглал, уур амьсгал сайхан байлаа. Дандаа ажил мэргэжлээрээ өрсөлдсөн залуучуудаар хамт олноо бүрдүүлсэн нь таалагдсан.