Нээлттэй ажлын байр

Худалдааны зөвлөх, Санхүүгийн шинжээч, Худалдан авалтын ажилтан, Ашиглалтын инженер, Мэс заслын эмч, Чанарын хяналтын инженер, Гэрээ эрх зүйн мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн ажилтан, 

 Маркетинг/ Борлуулалт (4)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Сошиал медиа хариуцсан мэргэжилтэн

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.27

Анкет хүлээн авч байна

Шууд маркетингийн мэргэжилтэн

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.17

Анкет хүлээн авч байна

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Онлайн суваг хөгжүүлэлтийн ажилтан

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.17

Анкет хүлээн авч байна

 Санхүү/ Хангамж (8)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Бараа, материал хариуцсан ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.06

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Агуулахын ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Худалдан авалтын ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Худалдан авалтын ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.10.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Санхүүгийн шинжээч

М-Си-Эс Эстэйтс ХХК

2017.11.16

2017.12.15

Анкет хүлээн авч байна

Хангамжийн ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Санхүүгийн шинжээч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.23

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Агуулахын ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.06

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

 Мэдээллийн технологи/ Харилцаа холбоо (4)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Вэб програмист

Юнител Групп

2017.12.08

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Програмист

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Урамшуулал хариуцсан системийн менежер

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.17

Анкет хүлээн авч байна

Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн

Юнител ХХК

2017.12.08

2017.12.17

Анкет хүлээн авч байна

 Инженер техник/ Инженеринг (22)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Гэрээ төсвийн ажилтан

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Цахилгааны инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

ХАБЭА-н инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.01

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн төлөвлөлтийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

ХАБЭА-н инженер

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /Цахилгаан/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.06

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

Монтёр, жолооч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2017.10.31

2017.12.15

Анкет хүлээн авч байна

Дулаан хянах хэмжүүр автоматикийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2017.11.30

2017.12.15

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /Механик/

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Барилга угсралтын хяналтын инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.10.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Чанарын хяналтын инженер /Барилга/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.16

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Механик инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.10.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Галын жижүүр

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК- Ухаа худаг салбар

2017.11.30

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

Механик супервайзор

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Барилга бүтээц/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.28

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Шугам хоолой/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.28

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Зургийн инженер /Цахилгаан автоматик/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.28

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.06

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

Өргөх механизмын супервайзор

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.06

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

Шат угсралтын супервайзор

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.12.06

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

Барилгын ээлжийн ахлах

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлчилгээ (2)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Харилцагчийн үйлчилгээний менежер

М-Си-Эс Эстэйтс ХХК

2017.11.16

2017.12.15

Анкет хүлээн авч байна

Кемп менежер

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

 Хууль, эрх зүй (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Гэрээний мэргэжилтэн

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

 Хүний нөөц/ Захиргаа (8)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Орчуулагч

М-Си-Эс Проперти ХХК

2017.12.08

2018.01.15

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн баримт бичиг хариуцсан ажилтан /Чанар хяналт/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Хүний нөөцийн ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.22

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн захиргааны ажилтан

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Цаг бүртгэгч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Аялал зохицуулагч

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.21

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн баримт бичиг хариуцсан ажилтан /Барилга угсралт/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

Төслийн баримт бичиг хяналтын ажилтан /Report Officer/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

2017.11.30

2017.12.24

Анкет хүлээн авч байна

 Үйлдвэрлэл/ Түгээлт/ Тээвэр (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Химич /Уур, ус/

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-Ухаа худаг салбар

2017.11.30

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

 Эрүүл мэнд (1)
Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэлтийн эмч

Интермед эмнэлэг

2017.11.27

2017.12.20

Анкет хүлээн авч байна

- + Text Size share print
prev next

Манай ажилтнууд:

 • Юнител ХХК-ийн Борлуулалт, үйлчилгээ хариуцсан Дэд захирал А.Дуламрагчаа
  Би 1998 онд СЭЗДС төгсөөд 2007 онд М-Си-Эс Группийн Юнител компанид ороод өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Намайг орж ирэхэд манай “Юнител” компани 40,000 хэрэглэгчтэй байсан. Одоо манай компани сая гаруй хэрэглэгчтэй, групп компани болж чадсан.

 • Юнисервис Солюшн ХХК-ийн Санхүүгийн албаны дарга Б.Энхбаяр
  Би компаниа улам хөгжөөсэй гэж хүсдэг. Шинэ, залуу ажилтнуудаа хөгжүүлнэ, Монголынхоо бусад компанийг хөгжүүлнэ. Бид бүгдээрээ ийнхүү хөгжиж, Монгол орныхоо хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулна гэж бодож байна.

 • Юнител ХХК-ийн Ахлах дизайнер Н.Идэш
  Юнител группийн логоны дизайныг гаргасан нь миний хувьд том ажил байсан. Одоо ч гэсэн энд тэнд явж байхад орой “Сэнтрал тауэр”-ын дээр “Unitel” гэсэн логотой бичигний гэрэл нь ассан байхыг хараад бахархах сэтгэл төрдөг.

 • М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Програм хөгжүүлэлт, ашиглалтын менежер Б.Нурбол
  М-Си-Эс групп маань Монголын томоохон компаниудын нэг болохоор ажиллахад ямар ч хүний хувьд нэр төрийн хэрэг байдаг.

 • М-Си-Эс Кока-Кола ХХК-ийн Худалдааны маркетингийн албаны дарга Б. Өлзийсайхан
  Маркетингийн албаа ахлахуйц хувь хүний өсөлт гаргаж, карьераа хөгжүүлсэндээ баяртай байдаг. Үүнд миний хичээл зүтгэлээс гадна хамт олон, группын удирдлагууд, хүний нөөцийн бодлого, хичээл сургалтууд маш их нөлөөлсөн гэж боддог.

 • М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-ийн Инженеринг, бизнес хөгжил хариуцсан захирал С.Ууганбаяр
  Анх миний төсөөлж байснаас ч илүү нийтэч, дотно хамт олон угтсан. Компанийн засаглал, уур амьсгал сайхан байлаа. Дандаа ажил мэргэжлээрээ өрсөлдсөн залуучуудаар хамт олноо бүрдүүлсэн нь таалагдсан.