2011-2014 онд хэрэгжсэн “Цэвэр агаар” төслөөс М-Си-Эс Групп 47,2 сая ам доллар авсан, хятад канад зуух шахсан гэдэг үнэн үү?

Нийгмийн сайн сайхны төлөө хувийн хэвшлийнхний амжилттай хэрэгжүүлсэн төслийг олон жилийн дараа мохоох гэсэн ээлжит гүтгэлэг байна.

АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци, Дэлхийн банкнаас Улаанбаатар хотод “Цэвэр агаар” төслийг хэрэгжүүлэхээр тендер зарлахад Сэлэнгэ Констракшн ХХК-ийн оруулж ирсэн турк зуух шалгарч, олон удаагийн туршилт шинжилгээнд тэнцсэн байдаг. Олон улсын байгууллагуудын тавьсан  нэг дор 10 сая ам долларын зуух оруулж ирж түгээх санхүүжилтийг урьдчилж гаргах нөхцлийг Сэлэнгэ Констракшн компани биелүүлэхэд хүчин чадал нь хүрэхгүй байсан тул М-Си-Эс Группт хандсан. Монгол Улсын Засгийн Газрын уриалга болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд М-Си-Эс Групп уг төсөлд хамтран оролцохдоо 17,8 тэрбум төгрөгийн зээл авч төслийг хэрэгжүүлсэн, ингэхдээ улсын төсвөөс нэг ч төгрөг аваагүй. Төслөөр айл өрхөд хятад, канад зуух шахсан явдал огт байхгүй.

Олон улсын байгууллагууд болон Агаарын бохирдолыг бууруулах үндэсний хороо, нийслэлийн захиргаа нь сайжруулсан зуух төслийг жишиг болохуйц амжилттай хэрэгжсэн хэмээн дүгнэсэн. Иргэдийн үнэлэмж ч өндөр байсан. Нийслэлийн агаарын чанарын албаны судалгаагаар тухайн үед төсөлд хамрагдсан гэр хорооллын яндангаас ялгарах тоосонцор, хоруу чанарын хэмжээ 20-80 хувь буурч байжээ.

Дэлгэрэнгүй ...

Дэлгэрэнгүй ...

Дэлгэрэнгүй ...